RODINA AVIGILON

SA ÚSPEŠNE ROZRASTÁ

Spoločnosť Motorola vyslala do sveta novú značku cloudových riešení AVIGILON ALTA v oblasti video dohľadu - AVA

a riadenia prístupu - OPENPATH.

Necloudové riešenia sa presunuli pod označenie AVIGILON UNITY.

* Pripravujeme pre Vás Avigilon Alta Openpath.

Nájdite polohu osoby alebo vozidlo,

ktoré vás zaujíma, v rámci celej lokality alebo viacerých lokalít.


Jednoduchosť inštalácie a aplikácia

AVA AWARE dostupná na každom mobilnom zariadení.

Analýza a prepojenie častí

systému do jedného ľahko ovládateľného celku. 

AVIGILON ALTA je cloudový natívny bezpečnostný balík, ktorý umožňuje ovládať vaše zabezpečenie odkiaľkoľvek. Nasaďte plne cloudový bezpečnostný systém alebo prepojte Avigilon Alta s vašimi existujúcimi kamerami a čítačkami a zmodernizujte systém pomocou inteligentných cloudových funkcií a analýz. Toto 100% bezserverové riešenie, zabezpečené šifrovaním typu end-to-end, podporuje ľubovoľný počet lokalít a schopnosť integrovať váš aktuálny balík IT alebo vlastné aplikácie pre úplnú prevádzkovú flexibilitu.

VIAC ›
Ava Security: Get the whole picture

VIDEO:  Predstavenie zmeny štruktúry Avigilon AVA. 

TIPY Z TSS

"Vďaka cloudovému konektoru dokážeme vytvoriť z už aj existujúceho kamerového systému tretích strán cloudové riešenie s video analytickými funkciami ako pri kamerách Avigilon Alta."


Tomáš Bielik, MBA  I  produktový manažér TSS Group per kamerové systémy