DOMOV SME SI ODNIESLI OCENENIE
Tohtoročný prvý novembrový týždeň bol pre nás niečím výnimočný.

Mali sme tú česť zúčastniť sa distribútorských dní Motorola Solutions v Taliansku,
odkiaľ sme si odniesli okrem množstva informácií, podnecujúcich rozhovorov
a nadviazaných kontaktov aj ocenenie určené pre najlepšieho distribútora
Distributor EXCELLENCE Award.

Udelenie plakety vnímame ako ocenenie nášho dlhodobého
a predovšetkým spoľahlivého partnerstva
so spoločnosťou Avigilon. Túto pomyselnú "métu" sme dosiahli
len vďaka kombinácií poctivej práce zamestnancov spoločnosti TSS Group
a neustále rastúceho záujmu našich zákazníkov o špičkové produkty
pod značkou Avigilon/Motorola Solutions.


ĎAKUJEME