Entry Proface X–TD

PRÍSTUPOVÝ TERMINÁL S MERANÍM TEPLOTY
UŽ AJ SO ZÁPISOM DO DOCHÁDZKY

Naskenovanie tváre s kontrolou teploty a rúška
(prip. naskenovanie dlane)

Výber prechodu - obed, príchod, odchod...
(Na výber zo šiestich prechodov)

Zápis užívateľa s prechodom
a nameranou teplotou

do dochádzkového softvéru Edo3

Bezkontaktné
meranie teploty
s presnosťou 0,3 °C

Detekcia rúška

Bezkontaktné
čítanie dlane

Rýchle
rozpoznanie
tváre (0,3 s)

VIAC ›