KONIEC ACC6

  koniec predaja licencií k 31.12. 2020
po tomto dátume nebude možné rozširovať systémy ACC6


▪  bezplatný upgrade je možný pre licencie ACC6 zakúpené v období od 15.11. 2018 do 31.12. 2019

▪  podpora na ACC6 skončí 30.9. 2021

Čo sa stane so systémami ACC6 po dátume ukončenia podpory (30.9. 2021) ?

Zákazníci môžu naďalej prevádzkovať systémy ACC6 ako dnes. Avigilon však nebude môcť poskytnúť žiadnu podporu alebo opravy chýb tohto softvéru.