KONEC ACC 6

  Prodej licencí bude ukončen 31. 12. 2020. Po tomto datu nebude možné dále rozšiřovat systémy s ACC 6.


▪  Bezplatný upgrade je možný pro licence ACC 6 zakoupené v období od 15. 11. 2018 do 31. 12. 2019.

Podpora ACC 6 bude ukončena 30. 9. 2021.

Co se stane se systémy ACC 6 po ukončení poskytování podpory dne 30. 9. 2021?

Jejich uživatelé budou moct systémy s ACC 6 provozovat i nadále jako doposud, ale ze strany společnosti Avigilon jim nebude poskytována žádná podpora a nebudou prováděny ani opravy chyb u tohoto softwaru.