Nová osobná

kamera Avigilon

HD rozlíšenie
obrazu

Wi-Fi streaming
nahrávaného obrazu

diaľková aktivácia
alarmu a nahrávania

Whiteboard
VIAC ›

VT-100-N
  HD kamera
  rozlíšenie 1280 x 720 px @ 30 fps
▪  diaľková aktivácia alarmu
▪  Wi-Fi streaming nahrávania
▪  nahrávacia pamäť 16GB
▪  výdrž - 3 hodiny nahrávania /
   6 mesiacov stand-by

Video |  Ukážka osobnej HD kamery VT-100-N

Osobná HD kamera na telo - Avigilon VT-100-N