TSS GROUP

Nezobrazuje sa Vám mail správne?

Kliknite sem pre zobrazenie v prehliadači

DVS Systémy

DVS

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Nákladné vozidlá v hustej premávke predstavujú riziko pre cyklistov a chodcov pohybujúcich sa v ich blízkosti, lebo výhľad z kabíny bežného kamióna je nedostatočný.

Inštalovaný DVS bezpečnostný systém zlepší vodičovi výhľad na zraniteľné skupiny ľudí, ktorí sa nachádzajú pozdĺž vozidla (na pravej alebo ľavej strane) v čase, keď sa vozidlo rozbieha a začína odbočovať.

Stále viac oblastí/mestských aglomerácií vyžaduje inštalovaný bezpečnostný systém, ako podmienku povolenia pre vstup nákladných vozidiel, s cieľom chrániť životy cyklistov, motocyklistov, chodcov ...


DVS bezpečnostný systém funguje s ohľadom na vodiča, nie trvale, ale len vtedy, keď je informácia o prítomnosti chodcov / cyklistov potrebná.

Vlastnosti

• pri odbočovaní vpravo a nízkej rýchlosti:

       - vonkajšie zvukové upozornenie pre chodcov

       - zvuková signalizácia prekážky pre vodiča

       - zobrazenie situácie pozdĺž pravej strany na monitore

• medzná rýchlosť pre vypnutie systému je nastaviteľná

• spĺňa požiadavky pre povolenie na vstup do Londýna „HGV         
    SAFETY PERMIT“ (pre vozidlá s nulovým DVS hodnotením)

• EÚ homologizácia

Systém obsahuje

  • bočnú kameru a monitor
  • bočnú ultrazvukovú detekciu akustickú s diódou
  • vonkajšiu zvukovú signalizáciu s vypínačom
  • moduly pre automatickú činnosť systému
  • výstražné značenie vozidla